Laboratorija

2014 rugsėjo mėn. UAB „ProBioSanus“ ES struktūrinių fondų pagalba pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Intelektas LT+“ įkūrė MTTP chemijos ir mikrobiologijos laboratoriją PROBIOSAN LABORATORY.

PROBIOSAN LABORATORY mokslininkų komandą sudaro chemijos, biotechnologijų ir mikrobiologijos sričių specialistai, kurie su probiotikais atlieka:

  • Inovatyvių valymo ir asmens higienos produktų kūrimą, tobulinimą bei kokybės kontrolę;
  • Mikrobiologinės fermentacijos procesų vystymą, optimizavimą ir kt.;
  • Mažo ir vidutinio tūrio aerobinę ir anaerobinę fermentaciją maišomuosiuose bioreaktoriuose ir kolbose;
  • Probiotinio bioaktyvaus ingrediento technologijos sukūrimas kosmetikos pramonei.

PROBIOSAN LABORATORY esanti moderni laboratorinė įranga bei įrengimai leidžia atlikti mokslinius tyrimus ir operatyviai užtikrinti kuriamų produktų kokybę.

Mūsų vertybės – inovatyvumas, efektyvumas, patikimumas ir susitelkimas.