Naujienos

Baigtas projektas „Probiotinių bakterijų imobilizavimo ir įkapsuliavimo galimybių moksliniai tyrimai“

Probiosanus - 100% natūralios skalbimo ir valymo priemonės

Probiosanus - 100% natūralios skalbimo ir valymo priemonės

2015m. rugsėjo 15d. UAB „Probiosanus“ kartu su Kauno technologijos universitetu baigė vykdyti projektą „Probiotinių bakterijų imobilizavimo ir įkapsuliavimo galimybių moksliniai tyrimai“. Projektas buvo pradėtas 2013m. rugsėjo mėn. įgyvendiminui buvo skirta 2007-2013m. ES struktūrinė parama pagal Ekonomiko augimo veiksmų programos „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT“. Projektui įgyvendinti buvo skiriama iki 132741,25 Eur (458329,00 Lt) Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projekto moksliniai tyrimai buvo atliekami siekiant sukurti inovatyvius probiotinių bakterijų įkapsuliavimo ir imobilizavimo sprendimus, kurie leis įmonei tiek pagerinti savo gaminamų ir kuriamų probiotinių produktų kokybines savybes bei veikimą, tiek ir turėti inovatyvių mokslinių tyrimų eigoje sukurtą probiotinę žaliavą, kuri yra skirta įvairių pramonės sektorių (maisto, kosmetikos, chemijos, žemės ūkio, farmacijos ir kt.) gaminamiems produktams. Projekto esmė – sukurti probiotinių bakterijų imobilizavimo ir įkapsuliavimo technologiją, kuri leis kuo ilgiau ir efektyviau išsaugoti probiotinių bakterijų gyvybines funkcijas bei kokybinius parametrus bei leis sukurti naujas kompozicijas, kur vienoje sistemoje bus galima suderinti tiek prebiotikų (probiotinių bakterijų augimą skatinančių faktorių), tiek probiotikų panaudojimą. Šis sprendinys yra inovatyvus ir jį komercializavus leis ženkiai pagerinti įmonės ekonominius rodiklius, praplėsti pardavimų rinkas, padidinti eksporto apimtis. Tikimės, kad projekto įvykdymas prisidės prie Lietuvos Biotechnologijų sektoriaus žinomumo didinimo bei sektoriaus konkurencingumo pasauliniu mastu stiprinimo.

„Projekto metu sukurtos technologijos inovatyvumą įrodo tarptautinių kompanijų dėmesys ir noras kuo greičiau sužinoti apie komercializavimo galimybes, – sako UAB „Probiosanus“ generalinis direktorius Giedrius Martusevičius. – Taip pat yra derinamos sutartys su keliais Skandinavijos šalių distributoriais“. Jo nuomone svarbiausia, kad projekto metu UAB „Probiosanus“ sustiprino savo darbuotojų kompetencines žinias, ko pasekoje gali vykdyti daugiau sudetingų ir pažangių mokslinių tyrimų savo jėgomis ir su pažangiausiais Lietuvos bei pasaulio mokslininkais.

Parašykite komentarą