1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje  www.probiosanus.com (toliau – “e-parduotuvė”).

1.2. Apsipirkimo metu e-parduotuvėje Jūs galite užsiregistruoti e-parduotuvės svetainėje arba pirkti prekes kaip svečias.

1.3. Pirkdami e-parduotuvės internetinėje svetainėje  www.probiosanus.com, Jūs be jokių išlygų ir apribojimų sutinkate su šiomis Taisyklėmis.

1.4. Apsipirkdami e-parduotuvėje bei sutikdami su šiomis Taisyklėmis, Jūs patvirtinate, jog turite teisę be jokių apribojimų pirkti e-parduotuvėje parduodamas prekes, t.y. esate:

1.4.1. veiksnus fizinis asmuo, arba;

1.4.2. nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus asmuo ir turite tėvų arba rūpintojų sutikimą, arba;

1.4.3. juridinis asmuo/jo atstovas.

1.5. Jūs, sutikdami su šiomis Taisyklėmis, taip pat sutinkate, kad Jūsų nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti, taip pat sutinkate, jog el. pašto adresas bus naudojamas tiesioginės rinkodaros bei tyrimo tikslais. Jeigu nesutinkate, kad Jūsų el. pašto adresas būtų naudojamas tiesioginės rinkodaros ir/ar tyrimo tikslais, prašome apie tai informuoti el. paštu info@probiosanus.com.

  1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Jūsų ir mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Patvirtinti”.

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp mūsų ir Jūsų, yra saugoma e-parduotuvėje.

  1. Jūsų teisės 

3.1. Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių Taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, pranešdamas apie tai mums raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

3.2.1. garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo, vartotojui pažeidus pakuotės apsaugas;

3.2.2. laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;

3.2.3. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;

3.2.4. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

3.3. Prekių grąžinimo teise Jūs turite teisę pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu grąžinama prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat, jei ji nebuvo naudojama.

3.4. Mes neatsakome už tai, kad e-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitomis savybėmis gali neatitikti realių prekių savybių dėl Jūsų naudojamos įrangos ypatybių.

  1. Jūs įsipareigojate

4.1. Priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

4.2. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti. Neatnaujinus duomenų, mes neatsakome už tinkamą mūsų sutarties vykdymą.

4.3. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

  1. Mūsų teisės 

5.1. Jei Jūs bandote pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Jūsų galimybę naudotis e-parduotuve arba panaikinti Jūsų registraciją.

5.2. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

5.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas bet kuriuo metu. Apie bet kokius pakeitimus Jūs būsite informuojamas prisijungimo e-parduotuvėje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalėsite iš naujo akceptuoti pakeistas sąlygas. Jums neakceptavus pakeistų sąlygų, mes pasiliekame teisę nepriimti Jūsų užsakymo.

5.4. Mes turime teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Jūsų užsakymas.

  1. Mes įsipareigojame

6.1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

6.3. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų.

6.4. Jums pasinaudojus prekių grąžinimo teise, mes įsipareigojame grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

  1. Prekių pristatymas

7.1. Prekės pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Dėl prekių pristatymo į kitą šalį Jums reikia kreiptis į e-parduotuvę individualiai el. paštu info@probiosanus.com ir tokiam užsakymui šios Taisyklės  negalioja.

7.2. Prekių pristatymo kaina matoma Jums patvirtinus užsakymą.

7.3. Prekės yra pristatomos tik gavus Jūsų pilną apmokėjimą už prekes ir pristatymą į  mūsų banko sąskaitą, nurodytą užsakymo patvirtinime, mums patvirtinus gautą mokėjimą. Mokėjimai, atlikti banko pavedimu, tvirtinami darbo dienomis ne vėliau kaip per 24 val. Negavę pilno apmokėjimo už prekes per 24 val. nuo užsakymo patvirtinimo momento, Jūsų užsakymą anuliuosime.

7.4. Prekių pristatymo sąlygos pateiktos e-parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“. Prekes, kurias vežame pagal specialų užsakymą, pristatome per sutartą laiką. Jūs sutinkate, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo mūsų nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju įsipareigojame nedelsiant susisiekti su Jumis ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

7.5. Prekes Jūs įsipareigojate priimti pats. Tuo atveju, jei Jūs prekių pats priimti negalite, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Jūsų pateiktais duomenimis, Jūs neturite teisės reikšti mums pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.6. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siunta pristatytų prekių būklę bei pasirašyti prekes pristačiusiam asmeniui.

7.7. Jums pasirašius yra laikoma, kad siuntoje esančios prekės yra tvarkingos, o siunta yra perduota taip pat tvarkingai, Jūs pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturite.

7.8. Pastebėję siuntoje esančių daiktų išorinį pažeidimą (įlaužimą (-us), įlenkimą (-us), įbrėžimą (-us), korozijos pažeidimą (-us) ar pan.), privalote tai pažymėti siuntos priėmimo-perdavimo dokumente bei, dalyvaujant mums ar mūsų įgaliotam atstovui surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Jums neatlikus šių veiksmų, mes atleidžiami nuo atsakomybės prieš Jus dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

7.9. Jūs per 2 (dvi) dienas nuo prekių priėmimo dienos, turite teisę pareikšti mums pretenziją dėl vėliau pastebėtų ir aktais užfiksuotų neatitikimų. Šiuo atveju mes įsipareigojame išnagrinėti pretenziją per 10 (dešimt) darbo dienų ir, esant pagrįstai pretenzijai, pasiūlyti Jums grąžinti prekes arba pakeisti jas atitinkančiomis kokybės reikalavimus, arba sumažinti prekių kainą.

  1. Prekių grąžinimas

8.1. El. parduotuvės pirkėjai turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos atsisakyti prekės, įsigytos internetu. Nusprendęs atsisakyti prekės, pirkėjas turi informuoti pardavėją telefonu arba el. paštuir sutarti prekės grąžinimo būdą. Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių grąžinimo datos pirkėjui grąžinti sumokėtus pinigus už prekes ir jų pristatymą. Prekių grąžinimo išlaidas padengia pirkėjas.

8.2. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.

8.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

8.4. Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai mes neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

  1. Atsakomybė

9.1. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

9.3. Jūs atsakote už registracijos kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų registracijos kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

9.4. Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per e-parduotuvėje esančias nuorodas.

9.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

  1. Informacijos siuntimas 

10.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate e-parduotuvės elektroninio pašto adresu: info@probiosanus.com.

  1. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.