Baigtas projektas „Probiotinių bakterijų imobilizavimo ir įkapsuliavimo galimybių moksliniai tyrimai“

2015m. rugsėjo 15d. UAB „Probiosanus“ kartu su Kauno technologijos universitetu baigė vykdyti projektą „Probiotinių bakterijų imobilizavimo ir įkapsuliavimo galimybių moksliniai tyrimai“. Projektas buvo pradėtas 2013m. rugsėjo mėn. įgyvendiminui buvo skirta 2007-2013m. ES struktūrinė parama pagal Ekonomiko augimo veiksmų programos „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT“. Projektui įgyvendinti buvo skiriama iki 132741,25 Eur (458329,00 Lt) Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Continue reading