Projektai

ES fondų finansuojami projektai

Probiosanus - 100% natūralios skalbimo ir valymo priemonės

Probiosanus - 100% natūralios skalbimo ir valymo priemonės

Lietuvos biotechnologijų įmonė UAB „Probiosanus“ 2014 metų gegužės mėnesį baigė įgyvendinti projektą MTTP chemijos ir mikrobiologijos laboratorijos įkūrimas UAB „ProBioSanus“, kuriam buvo skirta 1.093.300 Lt (316641.566 EUR) ES struktūrinių fondų finansavimas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Intelektas LT+“.

Projekto tikslas – sukurti UAB „ProBiosanus“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūrą, įtakojant įmonės plėtrą, konkurencingumo ir darbo našumo augimą.
Vykdydama projektą, įmonė įsigijo modernią laboratorinę įrangą bei įrengimus, skirtus kurti naujiems bei tobulinti šiuo metu gaminamus produktus su probiotiniais mikroorganizmais.

„Projekto įgyvendinimo dėka padidės UAB „ProBioSanus“ inovacinės veiklos mastai bei mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos efektyvumas, o tai yra pagrindinė sėkmingos tolesnės įmonės plėtros dedamoji“ – apie projekto įgyvendinimo naudą sako UAB „ProBioSanus“ vadovas Tomas Andrejauskas.

Įmonės vadovas pabrėžia, kad „padidėjęs įmonės mokslinės-tiriamosios veiklos efektyvumas, naujų darbo vietų moksliniams tyrėjams kūrimas nuosavoje laboratorijoje bei bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis, lems ne tik spartų naujų produktų kūrimą, bet ir sėkmingesnį naujų produktų komercializavimą, gamybos augimą, darbo našumo didėjimą ir eksporto augimą“.

Tikimasi, kad projekto eigoje per tris metus po projekto įgyvendinimo, lyginant su 2012 metais, įmonės mokslinės-tiriamosios veiklos išlaidos padidės 514 proc. Taip pat bus iš viso sukurtos 4 ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio mokslinio personalo darbo vietos.

Parašykite komentarą