ES fondų finansuojami projektai

Lietuvos biotechnologijų įmonė UAB „Probiosanus“ 2014 metų gegužės mėnesį baigė įgyvendinti projektą MTTP chemijos ir mikrobiologijos laboratorijos įkūrimas UAB „ProBioSanus“, kuriam buvo skirta 1.093.300 Lt (316641.566 EUR) ES struktūrinių fondų finansavimas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Intelektas LT+“.

Projekto tikslas – sukurti UAB „ProBiosanus“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūrą, įtakojant įmonės plėtrą, konkurencingumo ir darbo našumo augimą.
Vykdydama projektą, įmonė įsigijo modernią laboratorinę įrangą bei įrengimus, skirtus kurti naujiems bei tobulinti šiuo metu gaminamus produktus su probiotiniais mikroorganizmais.

Continue reading